De wetten van Mendel in de praktijk?

foto: dining room van Villa Sabandari in Ubud, Bali

Kan dat volgens de wetten van Mendel ?
Gele, rode en roze bloemen aan dezelfde plant?
Wie heeft er een verklaring voor dit hoogst eigenaardige fenomeen?
Het zijn bovendien geen zijden- of plastic kunstbloemen. Het is puur natuur.
De bloemen op de tafel zijn van de frangipaniboom en hebben hier verder niets mee te maken. Die liggen daar enkel als decoratie.
Ik ben benieuwd.

De monnik Gregor Mendel kruiste in het midden van de 19e eeuw verschillende variëteiten van de erwt Pisum sativum, om onderzoek te doen naar de overerving van de verschillende eigenschappen van deze erwt. Later onderzoek toonde aan, dat de door hem gevonden wetmatigheden ook opgaan voor het grootste deel van de overerving in andere soorten en in de mens. Dit wordt dan een Mendeliaans overervingspatroon genoemd. De korte conclusie van Mendels onderzoek was, dat verscheidene paren van contrasterende eigenschappen voortkomen uit een factor die alternatieve vormen heeft. Elke plant heeft één paar van deze factoren die een bepaalde eigenschap bepalen, één factor van elke ouderplant.

Mendel wist nog niet van DNA, genen of chromosomen, maar datgene wat hij “factor” noemt, zouden wij nu gen noemen, waarbij wij de alternatieve vormen aanduiden met allelen.

Een Mendeliaanse overerving van een bepaalde eigenschap is een overerving waarbij de nakomeling van elk van beide ouders één genvariant (allel) ontvangt. De twee varianten samen (een van de mannelijke ouder, een van de vrouwelijke ouder) bepalen “het genotype“, welke eigenschap de nakomeling zal gaan vertonen (het fenotype). Eén genvariant is hierbij dominant, de andere recessief. Alleen wanneer een nakomeling van beide ouders de recessieve genvariant ontvangt, zal deze nakomeling de recessieve eigenschap laten zien. Bij het aanwezig zijn van één kopie van beide genvarianten zal de dominante genvariant “overheersen” over de recessieve variant. Dit is dus onafhankelijk van de afkomst van deze genvarianten: het maakt niet uit of de dominante genvariant van de vrouwelijke of van de mannelijke ouder komt.

Bron: Wikipedia