Getuigenverslag uit Villa Sabandari, één van de Ubud Hotels in Bali.

Getuigenverslag uit Villa Sabandari, één van de Ubud Hotels in Bali.

Van een goede vriend uit België (bedankt JP!) kreeg ik een artikel uit een Belgische krant d.d. 19 september 1936..Getuigenverslag uit Villa Sabandari, één van de Ubud Hotels in Bali.Je zou denken dat er na ongeveer driekwart eeuw niet veel aanknopingspunten meer zouden zijn tussen de tekst van het artikel en de toestand in Bali vandaag de dag.
Niets is minder waar. De meeste dingen in het artikel zijn erg herkenbaar. Het lijkt wel of de tijd op veel vlakken heeft stil gestaan.

Over het aspect religie en de invloed ervan op het dagelijks leven heb ik al heel wat geschreven. Terwijl er in Europa de afgelopen 50 jaar een  ontkerkelijking heeft plaatsgevonden in de meeste landen, merk je daar niks van op Bali. Over crematies viel hier ook al eerder te lezen. M
et orde en netheid was het in 1936 blijkbaar net zo gesteld als vandaag. Ik denk dat het met die ‘onafgebroken bewondering’ van de toeristen ook anno 2009 nog wel goed zit.

cit1Dat de Balinezen hun eigen individualiteit hebben behouden is een understatement.

Ik vermoed dat de hoofdreden waarom onze tuinman Komang het voor bekeken hield in Villa Sabandari, mijn vriendelijke speech is geweest bij de betaling van het loon voor de maand juni.Getuigenverslag uit Villa Sabandari, één van de Ubud Hotels in Bali.Daarin drong ik aan op een tikkeltje meer inzet. Dat zeg je dus niet tegen een Balinees hoorden we via verschillende bronnen. Die bepaalt wel zelf hoe hard hij werkt en hoe hij dat aanpakt.

cit9‘de invloed van de goden op het lot der menschen zich alom doet gevoelen’ zal de aandachtige lezer van deze blog niet ontgaan zijn.cit2

Het feit dat de vrouwen ‘in den regel het bovenlichaam onbedekt hebben’, kon ik nog niet met eigen ogen vaststellen. Mocht dit alsnog gebeuren dan volgt er natuurlijk hieromtrent een met foto’s gestoffeerd verslag.

Alles in dienst van de wetenschap, dat spreekt voor zich.

cit8